Myönteinen vuorovaikutus vauvan kanssa

/

Lapsen ja vanhemman tunnesuhde on kasvatuksen perusta. Tunnesuhteen pohjana on kiintymyssuhde, jonka lapsi muodostaa häntä hoivaaviin vanhempiin kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Sanaton vuorovaikutus on erityisen tärkeää varhaisessa kehitysvaiheessa olevalle lapselle. Vuorovaikutukseen liittyy kielen lisäksi esimerkiksi katsekontakti, eleet, ilmeet ja fyysinen kontakti. Usein ne tukevat verbaalista ilmaisua, mutta vuorovaikutus voi rakentua myös pelkästään niiden varaan.

Lue lisää

Vauvan kehitys 0-6 kk

/

Alkuvaiheessa vauva tarvitsee vanhempaa perustarpeista huolehtimiseen. Riittävän hyvä vuorovaikutussuhde lapsen ja vanhemman välillä on erityisen tärkeä. Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan lapsen ja vanhemman yhdessä tekemistä, kokemista ja olemista ensivuosina. 

Lue lisää

Vauvan kehitys 6-12kk

/

Kun lapselle syntyy varhaisen vuorovaikutuksen kautta riittävä perusturva, hän luottaa itseensä ja pystyy laajentamaan elinpiiriään tutkimalla ja valloittamalla lähiympäristöä.  Lapsi oppii myös turvautumaan aikuisiin ja vastaanottamaan hoivaa ja tukea silloin, kun hän sitä tarvitsee. 

Lue lisää

Vinkkejä vauvan vanhemmalle

/

Tietoa varhaisesta Vuorovaikutuksestahttps://www.jaatistietopankki.fi/vaihtuvat-elamantilanteet/uhmaiat-kehitysvaiheet/varhainen-vuorovaikutus/ (linkki aukeaa Jaatistietopankin sivuille) Ensi- ja turvakotien liitto auttaa verkossahttps://ensijaturvakotienliitto.fi/apua-sinulle/apua-verkossa/ (linkki vie ensi- ja turvakotien liiton sivuille) Väestöliiton video ”Lapsen tunne-elämän kehitys ja leikki” https://youtu.be/7ONmlta1wbQ (linkki vie YouTubeen). Vauvan Vuosi – Leikkien. Videolla vinkkejä, miten voi leikkiä 0 – 12 kuukauden ikäisen vauvan kanssa ja miten leikkivalikoima kasvaa vähitellen: https://www.youtube.com/watch?v=ix3ldAKZFkg. (linkki vie Paputuubin […]

Lue lisää