Perheen polku

Erityistä tukea tarvitseva lapsi on aina ensisijaisesti lapsi. Perheen sujuva arki syntyy lapsen osallisuudesta perheen arkisiin touhuihin, joihin tueksi perhe saa tarvitsemansa tiedon ja oikea-aikaiset palvelut. Löydät perheiden poluilta tietoa lapsen eri ikävaiheisiin.

Aiemmin on ajateltu, että erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet kulkevat palvelujärjestelmän heille suunnittelemaa polkua. Tällä sivustolla lähdetään ajatuksesta, että jokainen lapsi tai nuori läheisineen kulkee omaa elämänpolkua. Sillä elämänpolulla mutkien ja mäkien mukaan palvelut tukevat niin, että lapsen tai nuoren ja läheisten omannäköinen hyvä elämä toteutuu. Erityistä tukea tarvitsevalla tarkoitetaan tällä sivustolla lasta tai nuorta, joka tarvitsee esimerkiksi vamman tai pitkäaikaissairauden takia erityistä tukea arjessaan. Vammaisuus tai pitkäaikaissairaus tuovat arkeen omat haasteensa, jolloin erilaisten järjestöjen apuun, tukeen ja vertaistukeen voi tarvittaessa tukeutua.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus unelmiin, erilaisten tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemiseen sekä olla osallisena omissa yhteisöissään kuten perheessä, kaveripiirissä ja koululuokassa. Jotta tämä toteutuu, tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja, toimivia apuvälineitä ja arkea tukevaa teknologiaa. Palveluiden tarjoajilta tämä vaatii kunnioittavaa vuorovaikutusta perheen kanssa, halua rakentaa yksilöllisiä ratkaisuja ja joustavuutta.

Lähde ja lisätietoja:

Sipari, Väskä & Pollari: Lapsen metkut, 2017, Linkki aukeaa kirjan PDF-versioon.

Koivikko & Sipari: Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus, Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry, 2021. Linkki aukeaa kirjan PDF-versioon.