Kuntoutumista tukeva toiminta

Nuori metsäretkellä. Mukana avustajia ja apuväline.
Kuva: Malike-toiminta

Perheet voivat saada tukea ja kuntoutusta tukevaa toimintaa järjestöiltä. Järjestöjen eri kohderyhmiä koskeva asiantuntemus, kokemus ja joustavuus sekä kokemus- ja vertaisosaajien mukanaolo mahdollistaa vertaisuuden kokemisen ja tiedon jakamisen. Järjestöjen kuntoutuksen palveluihin kuuluvat muun muassa erilaiset kuntoutuskurssit ja kuntoutuksen apuvälineet. Monet yhdistykset ja järjestöt toimivat myös kuntoutukseen liittyvissä hankkeissa ja projekteissa sekä tuottavat kuntoutukseen liittyviä palveluita esimerkiksi terapia- ja valmennuspalveluita.

Järjestöjen tekemässä kuntoutuksessa keskeistä on toiminnan mahdollisuuksien tarjoaminen lapselle ja nuorelle sekä heidän mahdollisuus elää omannäköistä hyvää elämää. Tällä tuetaan lapsen ja nuoren yhdenvertaista osallistumista arjentoimintoihin ja vapaa-ajan viettämiseen.

”Kuntoutuksen päämäränä ei ole pysyä mukana, vaan että elää omannäköistä hyvää elämää. Elämä on kunkin oma. ”

Koivikko & Sipari, 2021

Lisätietoa: