Järjestöt

Järjestöjen palvelut

Kuvituskuva

Palvelupolun tietoa tuottaa yhteensä 19 valtakunnallista järjestöä tai toimijaa, joiden tekemät palvelut on esitelty täällä. Yhteinen tavoitteemme on tarjota ajantasaista tietoa, tukea ja toiminnan mahdollisuuksia lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea.

Järjestöjen palveluihin kuuluvat muun muassa ohjauksen ja neuvonnan kautta tiedon jakaminen, vertaistuki ja erilaisten kohtaamispaikkojen järjestäminen, perheiden lomatuet ja yhteiset leirit, erilaiset kuntoutukset ja kuntoutuksen apuvälineet, lastenhoitoapu sekä tuki erilaisissa elämän kriisi- tai muuttuvissa tilanteissa. Toiminta voi olla ammatillista tai vapaaehtoista toimintaa.