Järjestöt

Järjestöjen toiminta

Kuvituskuva

Kiva, kun löysit Perheen palvelupolku -sivuston ja tätä kautta järjestöjen toiminnat. Järjestötoiminnasta voit löytää muita samankaltaisia asioita kokeneita perheitä. Järjestöjen työntekijät ovat tukena ja apuna silloin, kun te sitä tarvitsette. Järjestöt tarjoavat monipuolisia palveluita, näitä ovat mm.

  • ohjausta ja neuvontaa
  • vertaistukea ja kohtaamispaikkoja perheille, lapsille ja nuorille
  • kuntoutumista tukevaa toimintaa esimerkiksi kursseja ja toimintavälineitä
  • tukea erilaisissa elämän kriisitilanteissa tai elämän muutosvaiheissa

Järjestöt toimivat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden viestinviejinä päättäjille. Vammainen tai pitkäaikaissairas lapsi on alttiimpi joutumaan syrjityiksi eri elämäntilanteissa. Järjestöjen toimintaan osallistumalla tai ottamalla yhteyttä järjestöjen työntekijöihin, voi tuoda näkyväksi lapsen, nuoren tai perheen kohtaamia epäkohtia tai syrjintää.

Vertaistuki on vastavuoroista ja omaehtoista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat tukevat toinen toistaan. Järjestöjen mahdollistaman vertaistuen avulla voi löytää toivoa tulevaan, saada hyviä vinkkejä arkeen, saada voimavaroja ja jaksamista sekä löytää uusia ystäviä.

”Tapaa toisia saman kokeneita, jotka todella ymmärtää.”

Vertaistoimintaan osallistunut vanhempi

Perheen palvelupolku -sivuston kautta löydät 18 perheiden tukena toimivaa järjestöä tai toimijaa. Näiden järjestöjen ja toimijoiden esittelyt täältä. Yhteinen tavoitteemme on tarjota ajantasaista tietoa, tukea ja toiminnan ja vertaistuen mahdollisuuksia tukea tarvitseville lapsille, nuorille sekä heidän läheisilleen.