Tutkimus ja kehittäminen

Perheen palvelupolun taustajärjestöt toteuttavat perheitä koskevaa tutkimustoimintaa ja hankkeita. Tutkimustoiminnan ja kehittämishankkeiden tavoitteina on kehittää järjestöjen toimintaa vastaamaan paremmin erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeita. Hankkeet ja tutkimukset tuottavat myös yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa esimerkiksi päätöksenteon tueksi.

Kehittäjätyöryhmä pöydän ääressä

Tutkimukset

Tässä esimerkkejä järjestöjen tuottamista tutkimuksista (linkit aukeavat uuteen välilehteen):

 • Invalidiliitossa tuotetaan tutkimustietoa fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden sekä heidän läheistensä arjesta vaikuttamistyön tueksi, yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämisessä. Katso lisää Invalidiliiton tekemästä tutkimuksesta täältä.
 • Näkövammaisten liitto osallistuu monipuolisesti erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin esimerkiksi saavutettavuuteen, kuntoutukseen, hyvinvointiin ja näkemiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi THL:n ylläpitämä Näkövammarekisteri kerää jatkuvasti tietoa näkövammaisuudesta ja sen sosiaalisista vaikutuksista yhteiskunnassamme. Näkövammaisten liiton tutkimushankkeita on esimerkiksityöelämäpalveluissa, tiedonsaantipalveluissa ja oikeuksienvalvonnassamme.
 • Sylva-säätiö selvittää erilaisten tutkimusten, millaista tukea sairastunut ja hänen perheensä tarvitsevat, sillä syövästä selviäminen vaatii muutakin kuin lääketieteellistä hoitoa. Lue Sylva-säätiön tekemästä tutkimustyöstä lisää täältä.

Hankkeet

Tässä esimerkkejä järjestöjen hankkeista (linkit aukeavat uuteen välilehteen):

 • Aamos MLL:n hankkeita:
  • Isovanhemmat ja lapset metsään! -kehittämishankkeen (2020–2022) tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan lapsenlapsen ja isovanhemman välistä suhdetta, kehittää erityistä tukea tarvitsevalle lapsenlapselle ja isovanhemmalle luontolähtöisiä tapoja viettää aikaa yhdessä.
  • Tyttö olet helmi! -hankkeen (2018–2022) etäohjausmalli on äidin ja tyttären vuorovaikutussuhdetta tukevaa ammatillisesti ohjattua työskentelyä verkkoympäristössä. Etäohjaus on tarkoitettu kaikille 12–16-vuotiaille tytöille ja äideille.
  • Isät ja pojat puussa -seikkailutoiminnassa tuetaan neuropsykiatrisesti oireilevien poikien nuoruusiän itsenäistymiskehitystä ja ennaltaehkäistään syrjäytymisen riskiä vahvistamalla poikien ja isien välistä vuorovaikutussuhdetta sekä isän vanhemmuutta toiminnallisin menetelmin.
  • Lapsen arvokas keho -kehittämishankkeessa (2022-2024) kehitetään alakouluikäisten ylipainoisten lasten perheille psykososiaalisen tuen malli perheiden hyvinvoinnin ja terveyttä edistävien toimintatapojen vahvista-miseksi.
 • CP-liiton Voimavarana perhe -hanketta (2021-2023) toteutetaan yhdessä perheiden kanssa. Toimintamuotoina ovat pilottiperheiden vertaistapaamiset, ohjausryhmät ja työpajat, nuorten tapahtumat ja vertaisryhmät sekä kaikille avoimet webinaarit. 
 • TATU ry:n VAUHTI! -hankkeen tavoitteina on, että lapsen osallisuus ja yhdenvertaisuus harrastus- ja vapaa-ajan toiminnassa lisääntyy, perheen yhdessä tekeminen ja perheen ja vanhempien jaksaminen vahvistuu sekä tietoisuus lisääntyy erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamisessa.
 • VAMLAS säätiön KUHA -tutkimushankkeessa kartoitetaan, miten sosioekonomiset erot ja kuntoutujan toimijuus vaikuttavat kuntoutukseen hakeutumiseen ja kuntoutukseen pääsyyn ja onko eri ohjautumiskanavilla tässä eroa.