Tutkimus ja kehittäminen

Kehittäjätyöryhmä pöydän ääressä

Perheen palvelupolun taustajärjestöt toteuttavat perheitä koskevaa tutkimustoimintaa ja hankkeita. Tutkimustoiminnan ja kehittämishankkeiden tavoitteina on kehittää järjestöjen toimintaa vastaamaan paremmin erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeita. Hankkeet ja tutkimukset tuottavat myös yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa esimerkiksi päätöksenteon tueksi.

Järjestöjen kautta lapset, nuoret ja perheet pääsevät usein osallistumaan tutkimuksiin ja hankkeisiin. Järjestöt ilmoittavat tutkimushaastatteluista ja -kyselyistä usein omilla somekanavillaan ja kotisivuillaan. Jos haluat mukaan kehittämään toimintaa, kannattaa olla rohkeasti yhteydessä perheesi asioita ajavan järjestön toimijoihin.

Tutkimukset

Tässä esimerkkejä järjestöjen tuottamista tutkimuksista (linkit aukeavat uuteen välilehteen):

 • Invalidiliitossa tuotetaan tutkimustietoa fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden sekä heidän läheistensä arjesta vaikuttamistyön tueksi, yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämisessä. Katso lisää Invalidiliiton tekemästä tutkimuksesta täältä.
 • Näkövammaisten liitto osallistuu monipuolisesti erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin esimerkiksi saavutettavuuteen, kuntoutukseen, hyvinvointiin ja näkemiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi THL:n ylläpitämä Näkövammarekisteri kerää jatkuvasti tietoa näkövammaisuudesta ja sen sosiaalisista vaikutuksista yhteiskunnassamme. Näkövammaisten liiton tutkimushankkeita on esimerkiksityöelämäpalveluissa, tiedonsaantipalveluissa ja oikeuksienvalvonnassamme.
 • Sylva-säätiö selvittää erilaisten tutkimusten, millaista tukea sairastunut ja hänen perheensä tarvitsevat, sillä syövästä selviäminen vaatii muutakin kuin lääketieteellistä hoitoa. Lue Sylva-säätiön tekemästä tutkimustyöstä lisää täältä.

Hankkeet

Tässä esimerkkejä järjestöjen hankkeista (linkit aukeavat uuteen välilehteen):

 • Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelujen Lapsen arvokas keho -kehittämishankkeessa (2022-2024) kehitetään alakouluikäisten ylipainoisten lasten perheille psykososiaalisen tuen malli perheiden hyvinvoinnin ja terveyttä edistävien toimintatapojen vahvistamiseksi.
 • Lapset on tärkeitä -hankeessa kehitetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten alakouluikäisten lasten osallisuuden kokemusta vahvistavia menetelmiä ja osallisuuden arviointia. Hankkeen taustajärjestöinä toimivat Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Lihastautiliitto, Kuntoutussäätiö, AAMOS Kuntoutus- ja terapiapalvelut, Munuais- ja Maksaliitto, TATU ry, Aivoliitto ja Kuntoutussäätiö.
 • TATU ry:n VAUHTI! -hankkeen tavoitteina on, että lapsen osallisuus ja yhdenvertaisuus harrastus- ja vapaa-ajan toiminnassa lisääntyy, perheen yhdessä tekeminen ja perheen ja vanhempien jaksaminen vahvistuu sekä tietoisuus lisääntyy erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamisessa.
 • VAMLAS säätiön hankkeita:
  • KUHA -tutkimushankkeessa kartoitetaan, miten sosioekonomiset erot ja kuntoutujan toimijuus vaikuttavat kuntoutukseen hakeutumiseen ja kuntoutukseen pääsyyn ja onko eri ohjautumiskanavilla tässä eroa.
  • Mukana muutoksissa -kehittämishankkeessa vahvistetaan verkostorakenteita yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen kanssa – lapsia, nuoria ja heidän perheitään kuunnellen. Hanke toteutetaan yhteistyössä TATU ry:n kanssa.