Mukaan järjestötoimintaan

Vapaaehtoisia nuoria
Kuva: TATU ry

Järjestöt ja yhdistykset luovat osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ihmisille yhdessä heidän kanssa. Järjestöjen harrastus-, virkistys-, vertais- ja vapaaehtoistoiminta sekä erilaiset kohtaamispaikat ovat tärkeitä osallistumisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistajia.

Järjestöissä on erilaisia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä. Osallistua voi sen verran, kuin oma elämäntilanne sallii. Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan osallistuminen antaa osallistujille paljon. Toiminta tuo mukanaan uusia tuttavuuksia, mielekästä tekemistä, uuden oppimista, ihmisten auttamista ja tunteen ryhmään kuulumisesta.

Järjestön tai yhdistyksen jäsenenä pääset vaikuttamaan toimintaan, sen kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin. Voit olla mukana hallituksessa tai erilaisissa kehittämisryhmissä. Esimerkiksi TATU ry:llä toimii Nuorten kehittäjien ryhmä ja Vamlas säätiössä Nuoret vaikuttajat. Voit osallistua toimintaan, vaikka et olisi jäsen.

Järjestöt kouluttavat mm. vertaistukihenkilöitä ja vertaisryhmän ohjaajia. Vertaistukijana voi toimia henkilö, jolla on omakohtainen kokemus sairaudesta tai vammasta. Vertaistukihenkilö voi olla itse sairastava tai vammainen henkilö tai tämän läheinen. Tärkeää vertaistukijaksi ryhtyessä on miettiä omia voimavaroja ja elämäntilannetta. Vertaistukijana toimiminen on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta palkkaa. Vertaistukitoimintaan pääsee mukaan esimerkiksi Leijonaemot ry:n vertaistukiryhmän vetäjänä, Epilepsialiiton kaverikahvilassa, joka on vertaistuellinen kokoontumispaikka ja Munuais- ja maksaliiton vertaisvanhempitoiminnassa.

Monet järjestöt kuten Aivovammaliitto, Lihastautiliitto, TATU ja Tukiliitto kouluttavat kokemustoimijoita. Kokemustoimija käy kertomassa omaa tarinaansa yleensä ammattilaisille ja tuleville ammattilaisille. Tässä kokemustoimijaverkoston määritelmä: ”Kokemustoimija on koulutuksen saanut henkilö, joka toimii pääosin suhteessa henkilöihin joilla ei ole vastaavaa elämänkokemusta, tarkoituksena jakaa tietoa ja lisätä ymmärrystä, pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan laajempiin ihmisryhmiin.”

Järjestöt ovat sairastuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheisten järjestöjä, useimmat järjestöt ovat heidän perustamia. Tärkeintä kaikessa toiminnassa on mahdollistaa perheiden hyvä omannäköinen elämä. Lapsi ja nuori on ensisijaisesti lapsi ja nuori, ja mukana siellä missä muutkin.

Lue järjestöjen esittelystä miten tuemme toiminnan mahdollisuuksia. Ole yhteydessä ja saat lisätietoja. (Linkki aukeaa Perheen palvelupolku -sivuston toisella sivulla.)