Tuki ja ohjaus

Kuvituskuva

Useimpien järjestöjen toiminnan ydintä ovat vertaistuki ja erilaiset matalan kynnyksen tuki- ja ohjauspalvelut. Järjestöjen ehdoton vahvuus on mahdollisuus reagoida nopeasti ja joustavasti sekä kehittää toimintaansa perheiden tarpeita vastaavaksi. Järjestöjen kautta lapset, nuoret ja vanhemmat saavat äänensä kuuluviin ja yhdessä voimme vaikuttaa palveluiden kehittämisessä.

Vertaistuki

Vertaistuki on rinnalla kulkemista, kokemusten vaihtamista sekä ymmärryksen jakamista toisten samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vertaistuki voi toteutua keskusteluissa, yhdessä toimiessa, toisten kokemuksista lukiessa. Järjestöt koordinoivat monenlaista vertaistoimintaa sekä kouluttavat vertaistukihenkilöitä. Lue lisää eri järjestöjen vertaistoiminnasta täältä. (Linkki vie toiselle sivulle Palvelupolkumalli-sivustolla.)

”Äitinä vertaistuki on auttanut jaksamaan vammautumisen hyväksymisen kanssa paremmin.”

”Ennen olimme hiukan lamaantuneita. Vertaistuen kautta saimme selvyyttä mihin suuntaan lähteä.”

”Vertaistoimintaan haluaa osallistua vertaistuen, tiedon ja yhteenkuuluvuuden tunteen takia.”

Palautetta vertaistoimintaan osallistuneilta

Ohjausta ja neuvontaa

Järjestöjen neuvontapalvelut tarjoavat erilaista tietoa ja tukea mm. sairaudesta tai vammasta, palveluista ja kuntoutumisesta. Neuvontaa voit saada esimerkiksi järjestöjen kotisivuilta, puhelimitse tai chatti-palveluista.

Järjestöjen neuvontapalveluita:

(linkit aukeavat uuteen välilehteen)

Muiden järjestöjen neuvontapalveluita:

Muita tuki- ja ohjauspalveluita:

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan.