Opintopolun valinta

Nuoren pohtiessa koulutusta ja tulevaa ammattia tärkeää on miettiä, mistä itse pitää, nauttii ja mitkä asiat kokee tärkeäksi elämässä. Voisiko mieleinen harrastus työllistää tulevaisuudessa? Nauttiiko ihmisten seurasta vai toimitko mieluummin yksin? Onko taitava tietokoneella tai kiinnostaako some? Työn mielekkyys on merkittävä tekijä siitä suoriutumisessa. ”Oman jutun” löytämiseen kannattaa panostaa, vaikka siihen kuluisikin aikaa. Apua ammatinvalintaan saa ensisijaisesti opinto-ohjaajalta. Myös hoitavan tahon kanssa voi keskustella millainen työ voisi soveltua ja onko tarvetta jollekin tukimuodolle.

TUVA-koulutus

TUVA-koulutukseen voi hakea perusopetuksen suorittanut nuori, jos hän tarvitsee vielä aikaa miettiä jatko-opintoja ja uravalintaa. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkaa 1.8.2022. TUVA-koulutuksessa yhdistyvät aiemmat perusopetuksen lisäopetus, lukioon valmistava koulutus (LUVA) ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (VALMA). TUVA-koulutus tuo  joustoa siirtymiin. Jos oppivelvollinen on aloittanut opinnot toisella asteella, mutta haluaa keskeyttää aloittamansa koulutuksen, hän voi siirtyä TUVA-koulutukseen. TUVA-koulutuksessa oppivelvollinen voi tutustua eri koulutusaloihin ja tavoitteidensa ja valmiuksiensa mukaisesti suorittaa toisen asteen opintoja. Opiskelija voi siirtyä joustavasti TUVA-koulutuksesta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen saatuaan tarvittavat valmiudet ja opiskelupaikan toiselta asteelta.  TUVA-koulutuksesta on kerrottu Opintohallituksen sivuilla. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Opetushallituksen sivuille.)

Kymppiluokka

Kymppiluokalla voi kehittää opiskelutaitoja. Perusopetuksen jälkeen voit hakea yhden lukuvuoden kestävään lisäopetukseen, ns. kymppiluokalle. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti tarpeittesi mukaan. Kymppiluokalla voi opiskella samoja aineita kuin peruskoulussa (yhteisiä ja valinnaisia aineita), muita perusopetuksen tehtävän mukaisia oppiaineita tai oppiainekokonaisuuksia, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista. Kymppiluokalla myös korottaa aikaisempia perusopetuksen arvosanojasi. Kymppiluokasta on kerrottu Opintopolussa. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Opintopolku.fi -sivuille.)

Ammatilliset erityisoppilaitokset

Erityisammattioppilaitokset esimerkiksi Spesia, Live ja Luovi ovat tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat opinnoissaan erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä voivat olla oppimisvaikeudet, sosiaaliset tai psyykkiset haasteet, sairaus tai vamma. Opetus tapahtuu pienryhmissä ja henkilökohtaista tukea sekä ohjausta on tarjolla enemmän. Opintojen pääpaino on käytännön tekemisessä, ei niinkään teoriaopinnoissa. Erityisammattioppilaitoksista on kerrottu AMEOn sivuilla. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan AMEOn sivuille.)

TELMA

TELMA – työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutusta järjestetään erityisammattioppilaitoksissa ja se voi olla hyvä vaihtoehto, jos tarvitsee vamman tai sairauden vuoksi erityistä tukea sekä henkilökohtaista opetusta ja ohjausta. TELMA-koulutus on suunniteltu henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua tutkintoon johtavaan koulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on edistää työ- ja toimintakykyä, löytää mielekäs työ tai työtoiminta, arjen taitojen oppiminen ja mahdollisimman itsenäinen elämä. TELMA-koulutuksesta voi lukea lisää Opintopolussa. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Opintopolku.fi -sivuille.)

Ammattikoulu

Ammattikoulu on ”tekijätyypeille”. Se tarjoaa ammatillista peruskoulutusta ja koulutusaika on 2-4 vuotta. Opiskelun alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka avulla tunnistetaan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, miten hankitaan tarvittava osaamisen tutkintoa varten. HOKS sisältää myös tiedot mahdollisesta ohjaus- ja tukitoimista. On hyvä huomioida jo hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia. Opintopolusta löydät lisää tietoa ammatillisesta koulutuksesta sekä erityisestä tuesta ammatillisessa koulutuksessa. (Linkit aukeavat uusissa ikkunoissa Opintopolku.fi -sivuilla.)

Lukio-opinnot

Lukio-opinnot kestävät yleensä kolme vuotta, mutta opiskelija voi halutessaan pidentää opiskeluaikaa neljään vuoteen. Lukio sopii erityisesti heille, jotka pitävät itsenäisestä työskentelystä ja perinteisestä koulutyöskentelystä eli lukemisesta ja kirjoittamisesta. Lukiosta ja tuen tarpeesta riippuen, voi lukiossakin saada yksilöllistä tukea koulunkäyntiin. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Opetushenkilöstö arvio tuen tarpeen heti opintojen alussa sekä opintojen edetessä. Lisää tietoa oppimisen tuesta ja erityisopetuksesta lukioissa opetushallituksen sivuilla. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Opetushallituksen sivuille.)

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla. Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella pääasiassa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Lue lisää Oppisopimus.net -sivuilta. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Oppisopimus.net -sivuille.)