Vapaaehtoistoiminta

Useat tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoisuus lisää sekä vapaaehtoistoiminnan kohteen että sen tekijän hyvinvointia. Vapaaehtoisuus on mahdollistava puite niin henkilökohtaiselle kuin yhteisölliselle muutokselle, ja se tähtää aina yleiseen ja yhteiseen hyvään. Vaikka toiminta kohdistuisi yksittäiseen ihmiseen, sen vaikutukset ulottuvat myös yksilön ulkopuolelle. Vapaaehtoisuus on tuottavaa ja palkitsevaa, ja se yhdistää ihmisiä yhteisöissä.

Vapaaehtoinen saa osallistumisestaan merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemuksia, mikä voi parantaa hänen omaa terveyttään. Vapaaehtoistyö vahvistaa minäkuvaa, itseilmaisua ja identiteettiä sekä kehittää taitoja ja auttaa oppimaan uutta. (SOSTE)

Vapaaehtoistoimintaa toteuttavat niin julkiset kuin yksityiset tahot sekä järjestöt. Vapaaehtoistoiminnan muodot voivat olla hyvin erilaisia esim. avustamista tapahtumissa, keräyksiin tai talkoisiin osallistumista, kerhon ohjaamista, vertaistoimintaa. Toimintaa voi sitoutua mukaan pitkäkestoisesti, mutta tarjolla on myös ”keikkaluonteista” toimintaa, johon voi olla helpompi lähteä mukaan, jos organisaatio ei ole entuudestaan tuttu.

Lisätietoa

Vapaaehtoistoiminnan tehtäviin eri paikkakunnilla kerrotaan vapaaehtoistyö.fi -sivulla. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan vapaaehtoistyö.fi -sivuille.)

Perheen palvelupolun taustajärjestöjen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista kerrotaan lisää järjestöjen palvelut -sivulla. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Perheen palvelupolku sivuilla.)