Vauvan kehitys 0-6 kk

Alkuvaiheessa vauva tarvitsee vanhempaa perustarpeista huolehtimiseen. Riittävän hyvä vuorovaikutussuhde lapsen ja vanhemman välillä on erityisen tärkeä. Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan lapsen ja vanhemman yhdessä tekemistä, kokemista ja olemista ensivuosina. 

Vanhemman on asetuttava huomaamaan vauvan viestit, tulkittava niitä lapsen tarpeiden kannalta oikein ja vastattava niihin johdonmukaisesti. Näin lapselle rakentuu tunne ja mielikuva, että olen hyvä, minun tarpeeni ovat tärkeitä ja minusta on iloa. Perusturvallisuuden ja luottamuksen kokemus heijastuu lapsen myöhempiin ihmissuhteisiin ja luo pohjaa hyvälle itsetunnolle ja minäkuvalle sekä kehittää empatiakykyä. Lapsi oppii luottamaan itseensä ja ympäristöön.

Riittävän hyvä varhainen vuorovaikutus ei vaadi erityisiä kykyjä tai temppuja. Se on tavallista lapsiperheen arkea, jossa tutut ihmiset ja arjen rutiinit luovat turvallisuutta ja auttavat huolehtimaan lapsen perustarpeista (uni, ruoka, puhtaus, ulkoilu). Se on yhdessäoloa, jossa näytetään rakkautta ja hyväksyntää ja asetetaan turvallisia rajoja.

Kun vauvalla on sairaus tai vamma, vuorovaikutukseen voi joutua kiinnittämään erityistä huomiota. Vauva ei välttämättä vastaa hyvään hoitoon hymyllä tai jokelluksella. Vauva voi olla itkuinen ja se kuormittaa vanhempia. Näissä tilanteissa perheen tukiverkosto, johon kuuluu läheisiä, vauvaa hoitavia ammattilaisia ja vertaisperheitä, tukee jaksamista. Vinkkejä arjen helpottamiseen saa sekä ammattilaisilta että toisilta vanhemmilta, jotka ovat olleet samassa tilanteessa.

Vinkkejä vauvan rauhoittamiseen:
  • Vastasyntynyt vauva tarvitsee vanhemman tukea tunnetilojensa säätelyssä. Vanhemman rauhalliset liikkeet ja ääni viestivät turvasta ja läheisyydestä, vaikka vauvan itku jatkuisi pitkäänkin
  • Opettele tunnistamaan vauvan viestejä ja vastaamaan vauvan eri tarpeisiin eri tavoin. Tämä vaatii harjoittelua ja aikaa. Sinä ja vauvasi tarvitsette aikaa vuoropuhelun opetteluun.
  • Itkuisen vauvan kanssa on tärkeää toimia rauhallisesti ja toistuvasti samalla tavalla. Näin vauva tottuu vanhemman rauhoittelutapoihin. Pysyvyys ja toistuvuus tuovat vauvan elämään turvaa. Tästä huolimatta rauhoittuminen voi joskus viedä pitkänkin ajan.

Lisätietoa: