Invalidiliitto

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisille ja heidän läheisilleen ja toiminnasta muuten kiinnostuneille henkilöille suunnattu valtakunnallinen järjestö. Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

TUKEA. Invalidiliiton neuvontapalvelu vastaa vammaisuuteen, vammaispalveluihin, esteettömyyteen, saavutettavuuteen sekä vammaisten henkilöiden oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvistä asioissa. Neuvontapalvelu on tarkoitettu kaikille vammaisille henkilöille, heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöstölle. Soita tiistaisin ja torstaisin klo 13–17 numeroon 0200 1234 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen: neuvot@invalidiliitto.fi.

Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö jakaa tietoa ja tukea sekä järjestää monipuolista toimintaa eri-ikäisille harvinaissairaille, heidän perheilleen ja läheisilleen. Harvinaiset-yksikön toiminta on avointa ja kohdentuu harvinaisiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Tietoa harvinaissairauksista ja Harvinaiset-yksikön toiminnot: https://www.invalidiliitto.fi/tukea/harvinaiset. Harvinaissairaille on tarjolla vertaistukea ja vertaistukiperheitä. Vertaistukea antavat koulutuksen käyneet henkilöt, joilla on omakohtainen kokemus harvinaisesta sairaudesta oman tai lapsen sairauden kautta. Lisätietoa vertaistukitoiminnasta: https://www.invalidiliitto.fi/tukea/vertaistuki.

Perheiden on mahdollista hakeutua Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon tuetuille lomille. Lisätietoja tuetuista lomista: https://www.invalidiliitto.fi/tukea/vertaistuki/tuetut-lomat-2022

Nuorisoyhteistyö Seitti on viiden vammaisjärjestön yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on järjestää vapaa-ajantoimintaa eri tavoin liikuntavammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille. Seitti myös tukee nuorten itse suunnittelemia ja toteuttamia tapahtumia. Lisätietoa Nuorten Seitti-toiminnasta: https://www.seittiweb.org/

TIETOA. Invalidiliiton neuvontapalvelun sivuilta löydät tietoa aihealueittain mm. apuvälineisiin, asumiseen, henkilökohtaiseen apuun, kuntoutukseen, liikkumiseen, sosiaaliturvaan ja toimeentuloon liittyen: https://www.invalidiliitto.fi/neuvonta

Invalidiliiton kurssitarjonnasta löydät tietoa fyysisesti vammaisten ihmisten arjen parantamiseksi. Invalidiliiton videot, podcastit ja webinaaritallenteet on koottu aihealueittain I-kanavalle: https://www.invalidiliitto.fi/i-kanava

KUNTOUTUMISEN TUKENA. Invalidiliitto järjestää sopeutumista tukevia kursseja fyysisesti toimintarajoitteisille henkilöille sekä pari- ja perhekursseja: https://www.invalidiliitto.fi/tukea/sopeutumista-tukevat-kurssit

MITEN MUKAAN TOIMINTAAN. Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Lisätietoa kokemustoiminnasta: https://www.invalidiliitto.fi/invalidiliitto/palvelut-yrityksille-ja-yhteisoille/kokemustoiminta

Invalidiliitto järjestää vuosittain erilaisia koulutuksia ja osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi vertaistuen ja vaikuttamisen näkökulmista. Kaikki tulevat osallistumismahdollisuudet löydät Invalidiliiton tapahtumakalenterista: https://www.invalidiliitto.fi/tapahtumat

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN. Invalidiliitossa tuotetaan tutkimustietoa fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden sekä heidän läheistensä arjesta vaikuttamistyön tueksi, yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämisessä https://www.invalidiliitto.fi/invalidiliitto/tutkimus

APURAHAT JA STIPENDIT. Vammaisliikunnan Tuki ry myöntää avustuksia fyysisesti vammaisten henkilöiden liikuntatoimintaan. Tukea jaetaan ensisijaisesti Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja heidän jäsenilleen. https://www.invalidiliitto.fi/vammaisliikunnan-tuki-ryn-avustus-liikuntatoimintaan