Aivovammaliiton logo, vihreä puu, jossa lehtiä

Aivovammaliitto ry

/

Aivovammaliitto ry on vuonna 1992 perustettu valtakunnallinen aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Lue lisää

Kehitysvammaliitto

/

Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Kehitysvammaliitto on kansalaisten äänen vahvistaja ja esteettömien siltojen rakentaja. Työmme perustuu tutkittuun ja kokemukselliseen tietoon sekä kumppanuuteen. Päämäärämme on kiteytetty kahteen sanaan: Aidosti mukana!

Lue lisää
Munuais- ja maksaliiton logo

Munuais- ja maksaliitto

/

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan. Liitto jakaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä, edistää elinluovutuksia sekä toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana. Liiton jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita, löytää vertaistukea ja merkityksellistä tekemistä. Lisätieto kotisivuiltamme www.muma.fi

Lue lisää
Jaatinen ry logo

Jaatinen ry

/

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n päämääränä on edistää vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä ihmisoikeuksien toteutumista, hyvinvointia, elämänhallintaa sekä arjen sujumista ja osallisuutta. Jaatisen Maja Helsingin Laaksossa (Nordenskiöldinkatu 18 A 00250 Helsinki) on vammaisperheiden yhteinen olohuone ja kohtaamispaikka. Majalla on leikkitilaa, aistihuone sekä esteettömät tilat. Kysy lisää sähköpostitse akseli@jaatinen.info tai p. 09 477 1002.

Lue lisää

Sylva

Sylva on alle 35-vuotiaiden syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä valtakunnallinen potilasyhdistys. Tarjoamme psykososiaalista tukea syöpähoitojen rinnalla, diagnoosista hoitojen päättymiseen, sekä hoitojen jälkeen. Tuki on tarkoitettu syöpään sairastuneelle lapsille, nuorille, nuorille aikuisille ja heidän perheilleen ja läheisilleen.

Lue lisää

Autismiliitto

/

Tunne autismi – Autismiliitossa on yksinkertainen, mutta kunnianhimoinen tavoite, että jokainen autismikirjon ihminen voisi elää hyvää ja omannäköistä elämää. Päämääränämme on autismimyönteinen yhteiskunta, jossa tunnetaan ja tunnistetaan autismikirjon moninaisuus.

Lue lisää

Sisaruus

/

Sisaruus on ensisijaisesti sisaruutta silloinkin, kun sisko tai veli on pitkäaikaissairas tai vammainen. Sisarukset itse kuvaavat tätä usein: ”Ihan tavallista sisaruutta, rakkautta ja riitoja”. Tilanteeseen liittyy kuitenkin eri näkökulmia, jotka on hyvä huomioida. 

Lue lisää

Kelan palvelut

/

Kelan kautta perheet voivat saada erilaisia etuuksia ja palveluita riippuen perheen tilanteesta. Kelan julkaisemasta pikaoppaasta perheiden palveluihin löytyy tiivistetysti tietoa palveluista lapsen iän mukaan. Kela-Kerttu -palvelu neuvoo perhe-etuusasioissa. Kelan sivuilta löydät tarkempaa tietoa näistä perheiden palveluista (linkki aukeaa Kelan sivuille).

Lue lisää
kaksi lasta leikkii lattialla palikoiden kanssa

Leikki-ikäisen kehitys 1-3-vuotta 

/

Leikki-ikäinen lapsi tarvitsee tilaisuuksia opetella omia taitojaan sekä aikuisen tukea pettymyksen ja epäonnistumisen hetkellä. Hän tarvitsee rajoja ja aikuisen tukea suurien tunteiden kanssa.  Kun lapsi saa vanhemmiltaan valvontaa ja suojelua, hän pystyy suuntaamaan kaiken huomionsa oppimiseen.

Lue lisää

Lisätietoa ensitiedosta:

/

Ensitiedosta Vammaisperheyhdistys Jaatisen sivulla (linkki aukeaa uuteen ikkunaan Jaatinen ry sivuille). Hyvä ensitieto kantaa. Tukiliiton opas (linkki aukeaa oppaan PDF-versioon uuteen ikkunaan).

Lue lisää

Leikki-ikäisen kehitys 3-6-vuotias

/

Kolmivuotias lapsi on usein puuhakas, utelias ja avoin. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että hänen uteliaisuuteensa ja vilkkauteensa suhtaudutaan ymmärtäväisesti. Leikki-ikäisen vanhempien tärkeimpiä tehtäviä on antaa lapselle mahdollisuuksia opetella omia taitojaan ja tukea lasta pettymyksen ja epäonnistumisen hetkellä, tukea lapsen moraalin ja sosiaalisten taitojen kehittymistä, asettaa rajoja ja kestää lapsen kiukkua. Jokainen lapsi kehittyy yksilöllisesti […]

Lue lisää

Leikkivinkkejä

/

Vinkkejä esteettömään leikki kuvilla ja laitteilla tuettuna -video, Tikoteekki Miten leikissä voi ottaa huomioon esteettömyyden sekä hauskoja ja konkreettisia leikkivinkkejä, Esteetön leikkipäivä/MLL Innostu leikkimään, Hyvinvoiva perhe, Oulun seudun omaishoitajat Leikkejä ja vinkkejä hauskaan yhdessäoloon, Leikkipankki Neuvokas perhe leikkivinkit  Oppi&ilo leikkivinkit  Papunetin kuvitetut lastenlaulut  Perinneleikit Pikku Kakkosen leikkihetki, video  Tukiliiton leikkivideot 

Lue lisää

Esteettömät ja osittain esteettömät leikkipaikat 

/

Ratsaspuisto, Helsinki   Kervilänkujan leikkipaikka, Joensuu  Lutakonpuiston liikunta- ja leikkipaikka, Jyväskylä  Kiviniemenpuisto, Kuopio  Pelle Hermannin leikkipuisto, Pori  Perhepuiston leikkipaikka, Salo  Emil Aaltosen puisto, Tampere  Naulatehtaanpuisto, Turku 

Lue lisää
Suomen Paralumpiakomitean logo

Suomen Paralympiakomitea

/

Suomen Paralympiakomitea on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. Paralympiakomitean tehtävänä on kehittää ja koordinoida suomalaista vammaisurheilua ja -liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka.

Lue lisää

Isovanhemmat arjessa mukana

/

Isovanhempien tuki on yksi keskeinen tekijä perheen hyvinvoinnin kannalta. Isovanhemmat voivat tarjota aikaa, tukea ja elämänviisauttaan eli olla ihan tavallisessa arjessa mukana. Isovanhemmat ovat tärkeitä lapsille, mutta tällä suhteella on erittäin tärkeä merkitys myös isovanhempien hyvinvoinnille.

Lue lisää

Mahdollisuus lapselle ry

/

Mahdollisuus lapselle ry tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja nuorille harrastustoimintaa, fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja NUOTTI-valmennusta, lisäksi yhteisiä tapahtumia lähi-ihmisille.

Lue lisää

Vammaispalveluista välineitä harrastamiseen

/

Apuvälineitä muun muassa henkilökohtaiseen suoriutumiseen tai vapaa-ajan toimintoihin voi hakea kunnan sosiaalitoimesta vammaispalvelulain ja -asetuksen perusteella. Haettaviin apuvälineisiin kuuluvat esimerkiksi harrastusvälineet. Apuvälineen kustannuksista korvataan vammaispalveluasetuksen perusteella puolet välineen hankintahinnasta, mutta mahdolliset vamman vuoksi välineeseen välttämättä tarvittavat muutostyöt korvataan lähtökohtaisesti kokonaan. Lisätietoa: Oikeus apuvälineisiin -esite, Tukiliitto, Malike-toiminta

Lue lisää

Tunnetaidot ja vanhemmuus

/

Tunnetaitoihin kuuluu kyky tunnistaa, käsitellä ja ilmaista tunteita. Lapsi oppii tunnetaitoja kokemuksen kautta sekä mallintamalla aikuisia ja ikätovereitaan. Vanhemmat ovat tärkeitä malleja lapsen tunnetaitojen kehityksessä.

Lue lisää

Kelan palvelut

/

Kelan kautta perheet voivat saada erilaisia etuuksia ja palveluita riippuen perheen tilanteesta. Kelan julkaisemasta pikaoppaasta perheiden palveluihin löytyy tiivistetysti tietoa palveluista lapsen iän mukaan. Kela-Kerttu -palvelu neuvoo perhe-etuusasioissa. Kelan sivuilta löydät tarkempaa tietoa näistä perheiden palveluista (linkki aukeaa Kelan sivuille).

Lue lisää

Lapsiperheiden palvelut hyvinvointialueilla

/

Tietoa sosiaaliturvasta sekä neuvontaa ja ohjausta palveluista antavat hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijät ja vammaispalveluohjaajat. Myös sairaaloiden sosiaalityöntekijät, kuntoutusohjaajat sekä potilas- ja vammaisjärjestöt neuvovat ja ohjaavat palveluihin. Jos olet epävarma, mihin sinun tulisi ottaa yhteyttä esimerkiksi tukitoimiin, palveluihin tai kuntoutussuunnitelmaan liittyen, voit aina kysyä apua järjestöjen työntekijöiltä.

Lue lisää

TUNNETAIDOT KASVATUKSESSA

/

Tunnetaitoja ovat  tunteiden tunnistaminen, sietäminen, säätäminen, ilmaiseminen ja käsitteleminen. Vanhemman omien tunnetaitojen pohjalle rakentuu kyky havaita lapsen tunteita. Tunteet luovat taustan lapsen ja aikuisen vuorovaikutukselle. Aikuisen malli ja ohjaus ovat merkityksellisiä lapsen tunnetaitojen kehittymisessä. VARHAINEN KEHITYSVAIHE JA TUNNETAIDOT Varhaisessa kehitysvaiheessa olevalla lapsella ei ole tarvittavia keinoja omista tarpeista tai tunteista viestimiseen ja siksi hän tarvitsee […]

Lue lisää
invalidiliiton sinivalkoinen logo teksti ja käden kuva

Invalidiliitto

/

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisille ja heidän läheisilleen ja toiminnasta muuten kiinnostuneille henkilöille suunnattu valtakunnallinen järjestö. Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Lue lisää
Kehitysvammaisten palvelusäätiön logo, teksti ja pelkistetty kuva vihreän sävyissä

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

/

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö syntyi toteuttamaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä unelmia hyvästä elämästä ja laadukkaista palveluista. Kehitysvammaisten Tukiliitto perusti Palvelusäätiön vuonna 1992.

Lue lisää
Malike logo, teksti ja keltapunainen leija

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry / Malike-toiminta

/

Malikkeen tehtävänä on edistää vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada kokemuksia uusista asioista toimintavälineitä hyödyntäen.

Lue lisää