Aivovammaliitto ry

Aivovammaliitto ry on vuonna 1992 perustettu valtakunnallinen aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Aivovammaliittoon kuuluvilla yhdistyksillä on toimintaa noin 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Aivovammaliiton toimintaan kuuluvat oleellisesti:

  • viestintä ja vaikuttaminen
  • koulutus ja neuvonta
  • vertaistuki
  • kokemustoiminta
  • kurssitoiminta ja sopeutumisvalmennus
  • yhdistystoiminnan tuki
  • yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa

Lue lisää Aivovammaliiton kotisivuilta https://aivovammaliitto.fi/ (Linkki vie Aivovammaliiton kotisivuille ja aukeaa uuteen ikkunaan.)

TUKEA Aivovammaliitto organisoi valtakunnallista vertaistukitoimintaa, jotta jokaisella aivovammautuneella ihmisellä ja hänen läheisellään olisi mahdollisuus vertaistukeen paikkakunnasta riippumatta. Vertaistukea on saatavilla ryhmächatissä, vertaistuellisissa tapahtumissa etänä ja lähitilaisuuksina, vertaistukipuhelimessa ja vertaistuellisina tarinoina. Aivovammayhdistykset järjestävät myös paikallista vertaistukitoimintaa ympäri Suomen.

Lue lisää vertaistuesta: https://aivovammaliitto.fi/tukea/vertaistuki/ (Linkki vie Aivovammaliiton sivuille ja aukeaa uuteen ikkunaan.)

Sosiaali- ja terveyspalveluihin ja sosiaaliturvaetuuksiin liittyvää neuvontaa on saatavilla Aivovammaliiton, Neuroliiton ja Liikehäiriöliiton yhteisestä Neuroneuvonnasta. Lisäksi apua voi saada erilaisten hakemusten täyttämiseen. Valtakunnalliseen Neuroneuvontaan voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai chatissa.

Lue lisää Neuroneuvonnasta: https://neuroliitto.fi/tieto-tuki/neuvonta/neuroneuvonta/ (Linkki vie Neuroliiton sivuille ja aukeaa uuteen ikkunaan.)

TIETOA Aivovammaliiton viestinnän tärkein kanava on neljästi vuodessa ilmestyvä Aivoitus-lehti. Jokainen paikalliseen aivovammayhdistykseen kuuluva saa lehden jäsenetuna. Lehden voi myös tilata kotiinsa tai työpaikalle hintaan 40 €/vuosi. Voit lukea myös sähköistä Netti-Aivoitusta.

Aivovammaliitto julkaisee erilaisia aivovamma-aiheisia esitteitä ja oppaita, joita voi tilata kirjepostilla tai Postin noutopakettina. Oppaita voi myös selata ja tulostaa verkkosivuilla.

Aivovammaliiton webinaareja voi kuunnella itselleen sopivana aikana Youtube-kanavaltamme. Valtaosa videoista on tekstitettyjä ja osa myös kuvailutulkattuja.

KUNTOUTUMISEN TUKENA Aivovammaliitto järjestää vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla sopeutumisvalmennuskursseja ja STEAn rahoituksella kursseja. Aivovammaliiton kurssitoiminnassa saadaan tietoa aivovammoista, vaihdetaan kokemuksia ja käsitellään vamman aiheuttamia muutoksia. Kurssien tavoitteena on auttaa aivovamman saanutta henkilöä ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kursseilla tapaa toisia aivovamman saaneita ihmisiä ja heidän läheisiään.

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN Oletko kiinnostunut tekemään tutkimuksen tai opinnäytetyön Aivovammaliiton kanssa yhteistyössä? Ole yhteydessä tai täytä lupahakemus.