Autismiliitto

Tunne autismi – Autismiliitossa on yksinkertainen, mutta kunnianhimoinen tavoite, että jokainen autismikirjon ihminen voisi elää hyvää ja omannäköistä elämää. Päämääränämme on autismimyönteinen yhteiskunta, jossa tunnetaan ja tunnistetaan autismikirjon moninaisuus.

Autismiliiton toiminnasta videolla:

Autismiliiton tehtävät:

  • levitämme autismitietoa
  • vaikutamme päätöksentekoon
  • tuemme jäsenyhdistyksiämme
  • järjestämme vertaisosaaja- ja kokemusasiantuntijatoimintaa
  • annamme neuvontaa ja ohjausta
  • koulutamme ja konsultoimme
  • toteutamme autismiin liittyviä projekteja

Tukea. Autismiliiton neuvontapalveluun voit olla yhteydessä, kun tarvitset neuvontaa ja tukea autismikirjoon liittyvissä asioissa. Neuvonta puhelimitse ma-to klo 12-15, p. 050 467 3130. Neuvonta sähköpostitse neuvontapalvelu@autismiliitto.fi

Autismiliitolla on koulutettuja vapaaehtoisia vertaisosaajia vertaistuen antamiseen, kun autismikirjon diagnoosi on tuore. Vertaisosaajien tuki on lyhytkestoista ja tukea on tarjolla täysi-ikäisille. www.autismiliitto.fi/vertaisosaaja

Autismiliiton kouluttamilla kokemusasiantuntijoilla on kaikilla joko itsellä tai läheisellä autismikirjon diagnoosi. Kokemusasiantuntijat välittävät kokemukseensa perustuvaa tietoa erilaisissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle suunnatuissa koulutuksissa tai antamalla haastatteluita medioihin. www.autismiliitto.fi/kokemusasiantuntija

Tietoa.

Osallistumisen mahdollisuudet. Autismiliitto järjestää kerran vuodessa vertaisosaaja- ja kokemusasiantuntijakoulutuksia. Niihin voi hakea mukaan Autismiliiton nettisivujen kautta.

Autismiliiton jäseniä ovat eri puolilla Suomea sekä valtakunnallisesti toimivat jäsenyhdistykset, jotka tarjoavat jäsenilleen mm. vertaistukea, kerhoja, tapahtumia ja koulutuksia. Jäsenyhdistysten tehtävänä on myös autismikirjon henkilöiden etujen valvominen. https://autismiliitto.fi/jasenyhdistykset/