Aivovammaliiton logo, vihreä puu, jossa lehtiä

Aivovammaliitto ry

/

Aivovammaliitto ry on vuonna 1992 perustettu valtakunnallinen aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Lue lisää »

Kehitysvammaliitto

/

Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Kehitysvammaliitto on kansalaisten äänen vahvistaja ja esteettömien siltojen rakentaja. Työmme perustuu tutkittuun ja kokemukselliseen tietoon sekä kumppanuuteen. Päämäärämme on kiteytetty kahteen sanaan: Aidosti mukana!

Lue lisää »
Munuais- ja maksaliiton logo

Munuais- ja maksaliitto

/

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan. Liitto jakaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä, edistää elinluovutuksia sekä toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana. Liiton jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita, löytää vertaistukea ja merkityksellistä tekemistä. Lisätieto kotisivuiltamme www.muma.fi

Lue lisää »
Jaatinen ry logo

Jaatinen ry

/

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n päämääränä on edistää vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä ihmisoikeuksien toteutumista, hyvinvointia, elämänhallintaa sekä arjen sujumista ja osallisuutta. Jaatisen Maja Helsingin Laaksossa (Nordenskiöldinkatu 18 A 00250 Helsinki) on vammaisperheiden yhteinen olohuone ja kohtaamispaikka. Majalla on leikkitilaa, aistihuone sekä esteettömät tilat. Kysy lisää sähköpostitse akseli@jaatinen.info tai p. 09 477 1002.

Lue lisää »

Sylva

Sylva on alle 35-vuotiaiden syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä valtakunnallinen potilasyhdistys. Tarjoamme psykososiaalista tukea syöpähoitojen rinnalla, diagnoosista hoitojen päättymiseen, sekä hoitojen jälkeen. Tuki on tarkoitettu syöpään sairastuneelle lapsille, nuorille, nuorille aikuisille ja heidän perheilleen ja läheisilleen.

Lue lisää »

Autismiliitto

/

Tunne autismi – Autismiliitossa on yksinkertainen, mutta kunnianhimoinen tavoite, että jokainen autismikirjon ihminen voisi elää hyvää ja omannäköistä elämää. Päämääränämme on autismimyönteinen yhteiskunta, jossa tunnetaan ja tunnistetaan autismikirjon moninaisuus.

Lue lisää »
Suomen Paralumpiakomitean logo

Suomen Paralympiakomitea

/

Suomen Paralympiakomitea on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. Paralympiakomitean tehtävänä on kehittää ja koordinoida suomalaista vammaisurheilua ja -liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka.

Lue lisää »

Mahdollisuus lapselle ry

/

Mahdollisuus lapselle ry tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja nuorille harrastustoimintaa, fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja NUOTTI-valmennusta, lisäksi yhteisiä tapahtumia lähi-ihmisille.

Lue lisää »
invalidiliiton sinivalkoinen logo teksti ja käden kuva

Invalidiliitto

/

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisille ja heidän läheisilleen ja toiminnasta muuten kiinnostuneille henkilöille suunnattu valtakunnallinen järjestö. Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Lue lisää »
Kehitysvammaisten palvelusäätiön logo, teksti ja pelkistetty kuva vihreän sävyissä

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

/

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö syntyi toteuttamaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä unelmia hyvästä elämästä ja laadukkaista palveluista. Kehitysvammaisten Tukiliitto perusti Palvelusäätiön vuonna 1992.

Lue lisää »
Malike logo, teksti ja keltapunainen leija

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry / Malike-toiminta

/

Malikkeen tehtävänä on edistää vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada kokemuksia uusista asioista toimintavälineitä hyödyntäen.

Lue lisää »

AAMOS Kuntoutus- ja terapiapalvelut

/

AAMOS Kuntoutus- ja terapiapalvelut (ent. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Aamos) tarkoituksena on edistää sairaiden ja vammaisten sekä psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen elämään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa ja kehittää kuntoutuspalveluja lapsiperheille ja nuorille sekä asiantuntijapalveluja lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Lue lisää »
Vamlasin logo, jossa kirjaimet sateenkaaren väreissä

Vamlas

/

Vamlas on vammaisten lasten ja nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä säätiö. Lisäämme vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten, nuorten sekä heidän perheidensä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa, erityisesti harrastuksissa, koulussa, oppilaitoksissa ja työelämässä.

Lue lisää »
näkövammaisten liiton logo

Näkövammaisten liitto

/

Näkövammaisten liitto on näkövammaisten oma järjestö ja näkövammaisyhdistysten yhteistyöjärjestö. Alueyhdistyksissämme (14 kpl) eri puolilla Suomea toiminnassamme on mukana kaikenikäisiä näkövammaisia läheisineen. Olemme näkövammaisuuden, näkemisen, näkövammaisten palveluiden, vertaistuen ja oikeuksienvalvonnan asiantuntijoita.

Lue lisää »
epilepsialiiton logo

Epilepsialiitto

/

Epilepsialiitto on valtakunnallinen järjestö, joka tarjoaa vertaistukea, toimintaa ja tietoa. Perhetoimintamme on kaikille epilepsiaa sairastaville lapsille, heidän vanhemmilleen, sisaruksille ja muille läheisille avointa sekä maksutonta.

Lue lisää »

Leijonaemot ry

/

Leijonaemot ry on erityislasten vanhempien vertaistukijärjestö. Toiminta on tarkoitettu kaikille erityislasten vanhemmille, lasten iästä ja diagnoosista riippumatta. Toimintaan ovat tervetulleita mukaan biologiset ja sijaisvanhemmat, adoptiovanhemmat, bonusvanhemmat sekä vanhemmat, joiden erityislapsi on sijoitettuna tai menehtynyt.

Lue lisää »

TATU ry

/

TATU ry on tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta sairastuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten (alle 30v) sekä heidän läheistensä tukiyhdistys. TATU ry tarjoaa monipuolista tukea ja neuvontaa sekä järjestää vertaistukea, vapaaehtois- ja kurssitoimintaa.

Lue lisää »