Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö syntyi toteuttamaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä unelmia hyvästä elämästä ja laadukkaista palveluista. Kehitysvammaisten Tukiliitto perusti Palvelusäätiön vuonna 1992.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö edistää kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevan ihmisen hyvää elämää – yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa.

YK:n Vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus ohjaa työtämme. Hankimme ja rakennamme asuntoja, järjestämme ja kehitämme lyhytaikaisen huolenpidon palveluita, kehitämme erilaisia tuen ja palveluiden tapoja sekä edistämme osallisuutta ja yhdenvertaista kansalaisuutta.

Palvelusäätiö perusti KVPS Tukena Oy:n vuonna 2007. KVPS Tukena Oy on valtakunnallinen kehitysvamma-alan toimintojen ja palveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka auttaa ja tukee kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevaa ihmistä ja hänen läheisiään läpi koko elämän. Palveluilla mahdollistamme täyden kansalaisuuden ja osallisuuden toteutumisen. Tuotamme ihmisläheisiä, toimivia ja laadukkaita palveluita. Toiminnan kannattavuus turvaa jatkuvuutta ja tukee palveluiden kehittämistä. Tukenan valtakunnallinen palvelutoiminta on merkityksellinen osa tuhansien ihmisten, niin asiakkaiden, läheisten, työntekijöiden kuin kumppaneidenkin jokapäiväistä elämää. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy muodostavat yhdessä KVPS-konsernin. Tukena on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 100% omistama. 

TUKI. Tarjoamme lyhytaikaisen huolenpidon palveluita perheiden erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

Perhehoito on lyhyt- tai pitkäaikaista huolenpitoa perhehoitajan kodissa. Perhehoito on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on erityisen tuen tarvetta. Palvelua on saatavilla eri puolilla Suomea. Perhelomitus on lyhytaikaista huolenpitoa perheen omassa kodissa.

Perhelomitus on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on erityisen tuen tarvetta. Palvelua on saatavilla kaikkialla Suomessa.

Ryhmälomitus on kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille leiritoimintana toteutettavaa lyhytaikaista huolenpitoa. Ryhmälomitusjaksot on tarkoitettu ensisijaisesti alle 16-vuotiaille lapsille, ja 4–8 lapsen ryhmille. Järjestämme ryhmälomitusta viikonloppuisin ja loma-aikoina.

Teemaleirit ovat kehitysvammaisille ja tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille kesäisin ja loma-aikoina järjestettäviä tavoitteellisia, toiminnallisia sekä kuntouttavia leiriviikkoja. Leireillä harrastetaan muun muassa musiikkia, tanssia ja liikuntaa sekä nautitaan luonnosta ja eläimistä. Leirit tukevat osallistujien sosiaalisia taitoja, itsenäistymistä, itsensä kehittämistä ja luovuutta. Teemaleirejä järjestetään Kainuussa, Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Elämänmuutostoiminta tukee kehitysvammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä sekä heidän läheisiään elämän eri muutosvaiheissa. Elämänmuutostoimintaa toteutetaan yhdessä perheiden, järjestöjen, kuntien, palveluntuottajien ja oppilaitosten kanssa. Voimme toimia missä päin Suomea tahansa yhteistyössä kuntien tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Räätälöimme toimintaa paikallisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Järjestämme myös kaikille avoimia tapahtumia ympäri Suomea.

  1. Elämänmuutostoimintaa toteutetaan viiden eri toimintamuodon kautta:
  2. Tulevaisuuden Taitajat: Pienten erityislasten vanhemmille
  3. Aikuisuuden kynnyksellä: Tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille, joille itsenäistyminen on ajankohtaista
  4. Muuttovalmennus: Omaan kotiin muuttaville henkilölle ja heidän läheisilleen
  5. Ikäperhetoiminta: Täysi-ikäisille erityistä tukea tarvitseville aikuisille, jotka asuvat lapsuudenkodissa
  6. Edelläkävijät: Erityistä tukea tarvitseville henkilöillä ja lähiverkostolle, joilla on haastava elämäntilanne tai vaikeuksia löytää perheille sopivaa tukea ja palveluita.

Erilaiset kehittämistoiminnan hankkeet edistävät erityistä tukea tarvitsevien ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia ja yhdenvertaista kansalaisuutta. Hankkeiden kautta tarjoamme muutoksen tukea eri elämänvaiheisiin (mm. lapsiperheet, muuttovalmennus, kurssit) ja järjestämme erilaisia keskustelutilaisuuksia, tapahtumia ja seminaareja ympäri Suomea. Lisäksi koordinoimme kehittämishankkeita Suomessa ja osallistumme kansainvälisiin kehittämishankkeisiin Euroopassa.

Kaikki ajankohtaiset tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista https://kvps.fi/tapahtumakalenteri/.

TIETOA. KVPS:n tietopankista https://kvps.fi/tietopankki/ löydät laajan valikoiman Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä toteuttamiamme julkaisuja, raportteja ja työvälineitä. Suurin osa materiaalista on saatavilla maksuttomasti verkossa.

KUNTOUTUMISEN TUKENA. Kuntouttavat teemaleirit ovat kehitysvammaisille ja tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille. Leirit toteutuvat kesäisin ja loma-aikoina. Leireillä harrastetaan muun muassa musiikkia, tanssia ja liikuntaa sekä nautitaan luonnosta ja eläimistä. Leirit tukevat osallistujien sosiaalisia taitoja, itsenäistymistä, itsensä kehittämistä ja luovuutta. Teemaleirejä järjestetään Kainuussa, Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN. Kehitämme ihmisoikeuksiin perustuvaa tukea ja palveluita. Pyrimme löytämään ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevan ihmisen ja hänen läheistensä erilaisiin elämäntilanteisiin. Kaikki kehittäminen tapahtuu yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa kehittämistoimintaa. Kehitämme kansainvälisissä verkostoissa tukea ja palveluita, jotka vastaavat erityistä tukea tarvitsevien ihmisten tarpeisiin. Kansainvälisten hankkeiden avulla annamme mahdollisuuksia myös tukea tarvitseville ihmisille tutustua eurooppalaiseen yhteistyöhön.Teemme kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi henkilökohtaiseen budjetointiin, tuettuun päätöksentekoon ja osaamisen kehittämiseen liittyen. Kansainväliset hankkeet auttavat meitä kehittämään toimintaa, joka perustuu ihmisoikeuksille ja toimeenpanee YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta.

APURAHAT. Tapio ja Kaija Sunin muistorahasto Tapio ja Kaija Sunin muistorahasto tukee perheiden jaksamista sekä kodeissa annettavaa hoivaa ja huolenpitoa. Muistorahasto myöntää avustuksia perheiden yhteiseen lomaan, vapaaseen ja virkistykseen kotimaassa. Muistorahastotoimikunnan mukaan monen perheen arki on hyvin haavoittuvaa ja haastavaa. Hakulomake julkaistaan kotisivuillamme.

Muistorahaston perustajat ja alkupääoman lahjoittajat ovat Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto, KVPS Tukena Oy ja Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.