Munuais- ja maksaliitto

Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan. Liitto jakaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä, edistää elinluovutuksia sekä toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana. Liiton jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita, löytää vertaistukea ja merkityksellistä tekemistä. Lisätieto kotisivuiltamme www.muma.fi

TUKEA. Munuais- ja maksaliitto järjestää toimintaa lapsiperheille ja nuorille. Liitto järjestää toiminnallisia perhepäiviä sekä vertais- ja virkistystapaamisia STEA:n ja myös lapsipotilaiden vanhempien keräämällä rahoituksella. Yhteisten kokemusten jakaminen saman kohdanneiden perheiden kanssa ja vanhempien kesken auttaa jaksamaan. Liiton perhetoiminta tekee vaikuttamistyötä useissa eri verkostoissa tarjoten vaikuttamisen paikkoja myös vanhemmille.

TIETOA. Liiton perhetoiminnasta vastaa Hanna Lehtonen. Hänen yhteystietonsa löytyvät liiton verkkosivuilta osoitteesta www.muma.fi/yhteystiedot.

KUNTOUTUMISEN TUKENA. Liitto järjestää Kelan sopeutumisvalmennuskursseja elinsiirtoa odottavien ja siirron saaneiden lasten perheille sekä erilaisia STEA-rahoitteisia kursseja. Kaikki liiton kurssit löytyvät osoitteesta www.muma.fi/kurssit.

MITEN MUKAAN TOIMINTAAN. Vapaaehtoistoiminta on tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, yhteiseksi hyväksi tehtävää, auttamista ja tukemista. Liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä on monia tapoja toimia vapaaehtoisena. Jokaisella on vahvuuksia ja jokainen on jossain hyvä. Sinun taitojasi tarvitaan.