Kelan opiskelua ja työelämää tukeva kuntoutus

Jos 16-29 -vuotias tarvitsee tukea arjessa selviytymiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun, hän voi hakea Kelan nuoren ammatillista kuntoutusta. Kuntoutukseen voi hakea, jos nuori ei ole löytänyt sopivaa opiskelu alaa tai työpaikkaa, opiskelu on keskeytynyt tai vaarassa keskeytyä tai siviili- tai asepalvelus on keskeytynyt ja nuori tarvitsee apua tulevaisuuden suunnitteluun.

Näihin kuntoutuksiin voi hakea ilman lääkärin todistusta:

  • NUOTTI-valmennus
  • Ammatillinen kuntoutusselvitys
  • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus
  • Koulutuskokeilu

Nuoren ammatillinen kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti ja tavoitteet määritellään yhdessä nuoren kanssa. Hakiessa ei tarvitse vielä tietää minkälaista kuntoutusta hakee. Kela auttaa valitsemaan oikean kuntoutusmuodon. Lue lisää nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta Kelan sivuilta ja Kelan Nuorelle tukea tulevaisuuden suunnitteluun -esitteestä. (Linkit aukeavat uusiin ikkunoihin Kelan sivuille.)

NUOTTI -valmennus

NUOTTI -valmennus on tarkoitettu 16-29 vuotiaille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä ja joiden toimintakyky on heikentynyt. Valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan. Valmentaja tapaa tarvittaessa myös nuoren kanssa työskenteleviä ammattilaisia nuoren omassa arkiympäristössä. Nuotti valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksista ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta. Lisätietoa NUOTTI-valmennuksesta löytyy Kelan -sivuilta ja Kelan NUOTTI -esitteestä. (Linkit aukeavat uusiin ikkunoihin Kelan sivuille.)

Oma väylä -kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus on neuropsykiatrista kuntoutusta, joka on kohdennettu opiskelemaan tai työelämään tähtääville tai siellä jo oleville 16–29-vuotiaille nuorille. Kuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmätapaamisia, joissa tavoitteena on kehittää opiskelu- ja työelämä valmiuksia ja taitoja. Oma väylä kuntoutukseen voi hakea, jos nuorella on autisminkirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriöitä (Aspergerin oireyhtymä) tai aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö (ADHD tai ADD). Lisää tietoa Oma väylä kuntoutuksesta löytyy Kelan sivuilta. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Kelan sivuille.)