Ensitieto

Ensitiedolla tarkoitetaan tietoa, joka annetaan perheelle, kun perheenjäsenet kohtaavat lapsen sairauden tai vammaisuuden. Hyvä ensitieto antaa pohjan, jolle perhe voi ryhtyä rakentamaan omannäköistä arkeaan. Ensitiedon tulee olla perheen tarpeen mukaista, selkeää ja lohduttavaa sekä toivoa herättävää. Ensitietoa antavat useimmiten terveydenhuollon ammattilaiset.

Pienivauva, jolla nenämahaletku, takana näkyy aikuisen käsi.

Ensitiedon saaminen on perheen oikeus. Hyvin annettu ensitieto auttaa perhettä sekä ymmärtämään tilanteen että myös ottamaan käyttöön voimavarojaan yllättävässä ja haasteellisessa elämäntilanteessa. Ensitiedon antamisella on myös suuri merkitys ammattihenkilöiden ja perheiden välisen luottamuksen syntymiselle ja tulevalle yhteistyölle. Kyse on koko perheen ja erityisesti lapsen edusta, hyvinvoinnista ja oikeudesta.