Vauvan kehitys

Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy oman aikataulunsa mukaisesti. Vauvan ensimmäisen vuoden kehitysvaiheiden tunteminen auttaa kuvaamaan esimerkiksi vammaistuen hakemukseen lapsen ja perheen arjen tuen tarvetta​.

Vauva makaa alustalla ja katsoo käsiään. Äiti hymyilee vauvalle ja pitää hellästi kiinni käsivarsista.

  Vauvan kehitys 0-6 kk

  Alkuvaiheessa vauva tarvitsee vanhempaa perustarpeista huolehtimiseen. Riittävän hyvä vuorovaikutussuhde lapsen ja vanhemman välillä on erityisen tärkeä. Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan lapsen ja vanhemman yhdessä tekemistä, kokemista ja olemista ensivuosina. 

  Vanhemman on asetuttava huomaamaan vauvan viestit, tulkittava niitä lapsen tarpeiden kannalta oikein ja vastattava niihin johdonmukaisesti. Näin lapselle rakentuu tunne ja mielikuva, että olen hyvä, minun tarpeeni ovat tärkeitä ja minusta on iloa. Perusturvallisuuden ja luottamuksen kokemus heijastuu lapsen myöhempiin ihmissuhteisiin ja luo pohjaa hyvälle itsetunnolle ja minäkuvalle sekä kehittää empatiakykyä. Lapsi oppii luottamaan itseensä ja ympäristöön.

  Riittävän hyvä varhainen vuorovaikutus ei vaadi erityisiä kykyjä tai temppuja. Se on tavallista lapsiperheen arkea, jossa tutut ihmiset ja arjen rutiinit luovat turvallisuutta ja auttavat huolehtimaan lapsen perustarpeista (uni, ruoka, puhtaus, ulkoilu). Se on yhdessäoloa, jossa näytetään rakkautta ja hyväksyntää ja asetetaan turvallisia rajoja.

  Kun vauvalla on sairaus tai vamma, vuorovaikutukseen voi joutua kiinnittämään erityistä huomiota. Vauva ei välttämättä vastaa hyvään hoitoon hymyllä tai jokelluksella. Vauva voi olla itkuinen ja se kuormittaa vanhempia. Näissä tilanteissa perheen tukiverkosto, johon kuuluu läheisiä, vauvaa hoitavia ammattilaisia ja vertaisperheitä, tukee jaksamista. Vinkkejä arjen helpottamiseen saa sekä ammattilaisilta että toisilta vanhemmilta, jotka ovat olleet samassa tilanteessa.

  Vinkkejä vauvan rauhoittamiseen:
  • Vastasyntynyt vauva tarvitsee vanhemman tukea tunnetilojensa säätelyssä. Vanhemman rauhalliset liikkeet ja ääni viestivät turvasta ja läheisyydestä, vaikka vauvan itku jatkuisi pitkäänkin
  • Opettele tunnistamaan vauvan viestejä ja vastaamaan vauvan eri tarpeisiin eri tavoin. Tämä vaatii harjoittelua ja aikaa. Sinä ja vauvasi tarvitsette aikaa vuoropuhelun opetteluun.
  • Itkuisen vauvan kanssa on tärkeää toimia rauhallisesti ja toistuvasti samalla tavalla. Näin vauva tottuu vanhemman rauhoittelutapoihin. Pysyvyys ja toistuvuus tuovat vauvan elämään turvaa. Tästä huolimatta rauhoittuminen voi joskus viedä pitkänkin ajan.

  Lisätietoa:

  Vauvan kehitys 6-12kk

  Kun lapselle syntyy varhaisen vuorovaikutuksen kautta riittävä perusturva, hän luottaa itseensä ja pystyy laajentamaan elinpiiriään tutkimalla ja valloittamalla lähiympäristöä.  Lapsi oppii myös turvautumaan aikuisiin ja vastaanottamaan hoivaa ja tukea silloin, kun hän sitä tarvitsee. 

  Lapsen kehitykselle on tärkeää, että hän voi solmia pysyvän ja pitkäkestoisen tunnesuhteen muutamaan häntä pääsääntöisesti hoitavaan aikuiseen. Lapsen ja vanhemman välille syntyy kiintymyssuhde, tunneside, joka muotoutuu ja vahvistuu yhteisissä arjen touhuissa.

  Arjen yhteiset hetket tukevat parhaiten lapsen kasvua ja kehitystä. Myös erityistä tukea tarvitsevalle lapselle esimerkiksi kylvyn, ruokailun tai vaipan vaihdon yhteydessä tapahtuva vuorovaikutus antaa kokemuksia kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta. Leikit, lorut ja ulkoilu rytmittävät pienen päivää ja tukevat monipuolisesti kehitystä. Lisäksi tunteiden sanoittaminen ja lohduttaminen arjessa tuo turvallisuutta ja auttaa lasta hahmottamaan omaa ja toisten toimintaa. Yhdessä opetellaan elämää ja ympäröivää maailmaa. 

  Yhteisellä tekemisellä ei tarvitse aina olla suunnitelmia ja päämääriä. Tärkeää on olla yhdessä ja jakaa erilaisia kokemuksia. Välillä vanhempi houkuttelee vauvaa yhteiseen touhuun ja vauva vastaa siihen. Välillä taas aloite, esimerkiksi itku, jokeltelu tai lelun näyttäminen, tulee vauvalta, ja vanhempi vastaa: lohduttaa, rauhoittaa, juttelee takaisin, yhtyy lelun ihmettelyyn, ihastelee vauvan taitoja.

  Kukin vauva ja vanhempi on erilainen perustemperamentiltaan. Se asettaa erilaisia haasteita myös heidän väliselle vuorovaikutukselle ja muovaa sitä omannäköiseksi. Reseptiä yhteen ainoaan oikeanlaiseen suhteeseen ei ole olemassa. Molemminpuolinen tutustuminen ja vauvan hoidon harjoittelu vievät aikaa – ei tarvitse pelästyä, jos tuntee itsensä aluksi kömpelöksi tai epävarmaksi.

  Lähteet ja lisätietoa:

  Lue lisää MLL:n oppaasta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan MLL:n oppaaseen (PDF)).

  Lapsen ja vanhemman varhainen vuorovaikutus, MLL (Linkki aukeaa MLL:n sivuille)

  Vinkkejä vauvan vanhemmalle