Esteettömyys ja saavutettavuus opiskelussa

Nuoren tiedot eivät siirry peruskoulusta ammattikouluihin tai lukioon automaattisesti. Ammatilliset erityisoppilaitokset saavat nuoresta tietoa jo haku vaiheessa, mutta yleisiin ammattioppilaitoksiin ja lukioihin haetaan pelkällä todistuksella. Jotta nuori saa tukea heti opintojen alusta lähtien, kannattaa tuen tarpeista olla yhteydessä oppilaitoksen erityisopettajaan tai opinto-ohjaajaan.

Yksilöllistä tukea ovat esimerkiksi opinto-ohjaus ja opiskelijan hyvinvointipalvelut kuten kuraattorien, opintopsykologin tai opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Myös opiskeluun ja opintojen etenemiseen liittyvissä erityiskysymyksissä voi saada ohjausta ja tukea kunkin oppilaitoksen ja korkeakoulun käytäntöjen mukaisesti.

Kaikilla erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta opintojen eri vaiheissa sekä yksilöllisiä tukimuotoja (esim. oma, rauhallinen tila, lisäaikaa tai apuvälineitä tarvittaessa) oppimistilanteissa.

Esteettömän opiskelusta, saavutettavuudesta ja oppimisen tuesta on kerrottu Opintopolku.fi -sivuilla. (Linkki avautuu uuteen välilehteen Opintopolku.fi -sivuille.)