Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen apu tukee nuoren osallistumismahdollisuuksia oman ikäkauden mukaiseen toimintaa ja edistää nuoren itsenäistymistä, identiteetin muodostumista ja osallisuutta. Henkilökohtainen apua nuori voi saada sellaisiin toimintoihin, joita hän tekisi, mutta ei vamman tai sairauden vuoksi selviä ilman apua.

  • Päivittäiset toimet (mm. liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia, vaate- ja ruokahuolto, asiointi)
  • Työ ja opiskelu
  • Harrastukset
  • Yhteiskunnallinen osallistuminen
  • Sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen
Lähteet ja lisätietoa

Lisää tietoa henkilökohtaisesta löytyy Vammaispalvelujen käsikirjasta. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaanTHL:n sivuille.)