Tuettu päätöksen teko ja edunvalvonta

Tuettu päätöksen teko tarkoittaa, että ihmisellä oikeus tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja päätöksen tekoon oikeus saada tukea. Kehitysvammaisen ja vastaavaa tukea tarvitsevan ihmisen arjessa tämä voi tarkoittaa monenlaista vapaamuotoista päätöksenteossa tukemista esimerkiksi läheisen tai asumisen ohjaajan antaman ohjauksen ja neuvonnan keinoin.

Edunvalvonta tarkoituksena on valvoa ihmisen etua ja oikeutta, jos hän ei pysty itse huolehtimaan taloudellisista tai muista asioista. Holhoustoimilaissa säädetään edunvalvojan hakemisesta ja tehtävistä sekä päämiehen oikeuksista. Tarkoituksena on rajoittaa henkilön omia oikeuksia niin vähän kuin mahdollista.

Lähteet ja lisätietoa

Itsemääräämisoikeus ja itsemäärisoikeuden vahvistaminen (Linkit aukeavat uuteen ikkunaan Tukiliiton sivuille.)

Tuettu päätöksen teko (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Tukiliiton sivuille.)

Edunvalvonta (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Tukiliiton sivuille.)