Kaikilla lapsilla on oikeus yhdenvertaiseen oppimiseen

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista turvaa vammaisten lasten ja nuorten oikeuden yhdenvertaiseen oppimiseen ja koulutukseen yleisessä koulutusjärjestelmässä (artikla 24). Vammaisten lasten ja nuorten tulee saada tarvitsemansa kohtuulliset mukautukset ja yksilölliset tukitoimet voidakseen käydä koulua ja opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklassa 29 säädetään siitä, että lapsen koulutuksessa tulee pyrkiä lapsen persoonallisuuden, lahjojen ja valmiuksien mahdollisimman täyteen kehittämiseen.

Esteettömyys kuuluu liikkumiseen, näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikaatioon. Sillä tarkoitetaan kaikenlaisten ihmisten huomioimista ja heidän osallistumisen yhdenvertaista mahdollistamista esimerkiksi rakennetussa ympäristössä, julkisissa liikennevälineissä. Esteteettömyys liittyy myös aineettomaan ympäristöön. Puhutaan sosiaalisesta, psyykkisestä ja kognitiivisesta esteettömyydestä, joka on saavutettavuutta. Esimerkiksi autismikirjon ihmisten näkökulmasta esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen tarkoittaa huomion kiinnittämistä mm. kommunikoinnin, kanssakäymisen, ympäristön ja aistitoiminnan aiheuttamiin esteisiin.

Lisätietoja: