Peruskoulun jälkeen

Peruskoulun päättyminen on yksi tärkeä vaihe elämässä jokaisella nuorella. Tämä on se hetki, jolloin elämä suuntautuu uudelleen. Vaikka peruskoulu päättyy, niin oppivelvollisuus jatkuu 18 vuoden ikään asti vuonna 2021 voimaan astuneen lakiuudistuksen myötä.

Peruskoulun jälkeistä opiskelua ja soveltuvaa alaa kannattaa alkaa pohtimaan riittävän ajoissa, viimeistään 8. -luokalla. Tällöin jää riittävästi aikaa selvittää erilaisia vaihtoehtoja ja tukimuotoja opiskelun järjestämiseksi. Tavoitteena on löytää nuorelle paikka, jossa on hän riittävästi tukea ja joka sopii nuorelle.

Jokaisella oppilaalla on oikeus oppilaanohjaukseen ja hakeutumisesta kannattaa suunnitella yhdessä oman koulun opinto-ohjaajan kanssa. Vanhempien itse on myös hyvä olla aktiivisia ja keskustella kotona nuoren kanssa erilaisista vaihtoehdoista ja nuoren omista toiveista. Opinto-ohjaaja yleensä sopii vierailuista oppilaitoksiin. Oppilaitoksiin voi myös olla itse suoraan yhteydessä ja käydä tutustumassa eri vaihtoehtoihin paikan päällä.

Peruskoulun jälkeisiä opintoja pohtiessa tärkeää on, että: 

  • nuori saa omat haaveet ja toiveet sanottua/ ilmaistua ääneen ja aikuiset kuulevat ne
  • mietitään erilaisia vaihtoehtoja nuoren toiveiden toteuttamiseksi
  • nuori saa riittävästi tukea ja apua itse määrittelemälle tulevaisuudelle – käytännön asiat järjestyvät tavalla tai toisella
  • vältetään tekemästä niin kuin aikuisten mielestä on parasta

Lisätietoa

Miten valmistautua muutoksen? Lue aiheesta Tukiliiton sivuilta. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaanTukiliiton sivuille.)

Tietoa eri aloista, tutkinnoista ja opiskelusta löytyy Opintopolku.fi -sivuilta. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Opintopolku.fi -sivuille.)

Opetus ja kulttuuriministeriön sivuille on kerätty kysymyksiä ja vastauksia liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Opetus ja kulttuuriministeriön sivuille.)