Osallistumisen apuvälineiden järjestämisvastuu

Kaikilla koululaisilla on oikeus osallistua toiminnalliseen oppimiseen, välituntileikkeihin, koululiikuntaan ja muuhun koulun toimintaan. Osallistuminen tukee lapsen oppimista ja viihtymistä koulussa. Onnistumisen kokemukset parantavat itsetuntoa. Yhteisen tekemisen kautta jokainen löytää paikkansa, ja voi löytyä myös uusia kavereita.

Toiminnalliset työtavat ja liikkuminen edistävät eri oppiaineiden sisältöjen oppimista. Esimerkiksi aktiiviset välitunnit ovat tärkeä osa koulupäivää. Välitunneilla ystävystytään ja ryhmäydytään lasten omilla ehdoilla. Kouluilla on velvollisuus huolehtia, että kaikki voivat osallistua myös liikuntatunneille. Siihen tarvitaan luovuutta ja soveltamista, joskus myös apuvälineitä, avustajan tukea tai kuljetuksen järjestämistä. Lapset omaksuvat toisiltaan ja aikuisilta toimintatapoja sekä asenteita, joilla he tulevaisuuden aikuisina toimivat. Koululiikunnasta vapauttaminen ei ole ratkaisu, vaan kouluilla on velvollisuus huolehtia kaikkien mahdollisuudesta osallistua liikuntatunneille. (Yhdenvertainen osallistuminen koulussa)

Lisätietoa:

Kaikilla lapsilla on oikeus koululiikuntaan, Tukiliiton Malike-toiminta

Osallistumista edistäviä apuvälineitä kuntiin ja kouluihin, Tukiliiton Malike-toiminta ja Suomen Paralympiakomitea / SOLIA-toiminta