Palkkatyö

Vamma tai sairaus voi alentaa työ- ja toimintakykyä, mutta se ei tarkoita työkyvyttömyyttä tai aina edes osatyökykyisyyttä. Työkykyä tukevia mahdollisuuksia on runsaasti. Työelämään pääseminen voi edellyttää lääkinnällistä tai ammatillista kuntoutusta tai työ- ja elinkeinotoimiston tukea. 

Erilaiset työllistämisen tukimuodot helpottavat toimimista työpaikalla sekä kannustavat työnantajia työllistämiseen. Tukimuotoja ovat esimerkiksi:

  • palkkatuki
  • työhön valmennus
  • työolosuhteiden järjestelytuki
  • työkokeilu siirtymätyö

Toimeentulo voi olla heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi ja silloin nuori oikeutettu sosiaalietuksiin.

Tuki työnantajalle

Työnantajan on mahdollista saada tietoa ja tukea vammaisen, osatyökykyisen tai pitkäaikaissairaan henkilön rekrytointiin ja työsuhteeseen. Esimerkiksi työhönvalmentaja voi auttaa sopivien työtehtävien räätälöinnissä sekä perehdytyksessä. Apuvälineisiin tai työympäristön mukautuksiin voi taas hakea työolosuhteiden järjestelytukea.

Lähteet ja lisätietoa

Kuntoutussäätiön ylläpitämän Tie työelämään -sivulla kerrotaan kattavasti työllistymisen tukemisen, kuntoutuksen ja koulutuksen eri vaihtoehdoista sekä toimeentulosta ja etuuksista. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Kohti työelämää sivulle.)

Lisää tietoa työkyvyttömyyseläkkeestätyöskentelystä työkyvyttömyys eläkkeellä sekä opiskelusta työkyvyttömyyseläkkeellä löytyy Kelan sivuilta. (Linkit aukeavat uusiin ikkunoihin Kelan sivuille.)

Vates säätiön sivuilta löytyy kattavasti tietoa tukimuodoista työtekijälle ja työnantajalle. (Linkit aukeavat uusiin ikkunoihin Vates säätiön sivuille.)

Tietoa työnantajalle osatyökyisen henkilön rekrytoinnista, tuista löytyy iisisti töihin -oppaasta (linkki aukeaa uutteen ikkunaan oppaan sivuille) sekä Vammaiset henkilöt työelämässä ja asiakkaina -tietopaketista (linkki aukeaa oppaan PDF -versioon uuteen ikkunaan.)