Näkövammaisten liitto

Näkövammaisten liitto on näkövammaisten oma järjestö ja näkövammaisyhdistysten yhteistyöjärjestö. Alueyhdistyksissämme (14 kpl) eri puolilla Suomea toiminnassamme on mukana kaikenikäisiä näkövammaisia läheisineen. Olemme näkövammaisuuden, näkemisen, näkövammaisten palveluiden, vertaistuen ja oikeuksienvalvonnan asiantuntijoita.

TUKEA. Tarjoamme neuvontaa ja ohjausta sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä asioissa kaikenikäisille näkövammaisille ja läheisille. Lisäksi tarjoamme työelämäpalveluja ja edistämme näkövammaisten tasavertaista asemaa työmarkkinoilla, koulussa, opiskelussa, tiedonsaannissa, liikkumisessa ja arjessa.

TIETOA. Tietoa toiminnastamme löytyy kotisivuiltamme osoitteesta https://www.nkl.fi/fi/tervetuloa-nakovammaisten-liittoon. Tapahtumakalenterimme on osoitteessa https://www.nkl.fi/fi/tapahtumat.

KUNTOUTUMISEN TUKENA. Tarjoamme kuntoutusta ja vertaistukea yksilöllisesti ja ryhmässä näkövammaisille, näköongelmaisille ja läheisille. Päämääränä on hyvä elämä ja sujuva arki. Kuntoutuksemme on räätälöity eri ikäisille ja myös lapsille ja perheille on yksilöllistä kuntoutusta ja esimerkiksi sopeutumisvalmennuskursseja.

OSALLISTUMISEN MAHDOLLISUUDET. Näkövammaiskerhot ovat osa Näkövammaisten liiton alueyhdistysten toimintaa, ja niitä toimii Suomessa lähes sata. Näiden erilaisten harrastus- ja vapaa-ajan kerhojen ohjaajina toimivat usein vapaaehtoiset näkövammaiset henkilöt. Meillä on myös vapaaehtoislukijoiden lukupalvelu, jonka avulla tuotamme näkövammaisten käyttöön sellaista äänimateriaalia, jota mikään muu taho ei tuota. Vapaaehtoislukijamme lukevat äänitteiksi esimerkiksi paikallislehtiä sekä yksittäisten näkövammaisten opiskelussa, työssä tai harrastuksissa tarvitsemia aineistoja. Vapaaehtoiseksi pääsee helpoiten ottamalla yhteyttä joko alueyhdistyksiimme tai järjestötoiminnan suunnittelijaamme.

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN. Osallistumme monipuolisesti erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin esimerkiksi saavutettavuuteen, kuntoutukseen, hyvinvointiin ja näkemiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi THL:n ylläpitämä Näkövammarekisteri kerää jatkuvasti tietoa näkövammaisuudesta ja sen sosiaalisista vaikutuksista yhteiskunnassamme. Tutkimushankkeita on eri puolilla taloamme, vaikkapa työelämäpalveluissa, tiedonsaantipalveluissa ja oikeuksienvalvonnassamme.

APURAHAT. Perheitä tukee erityisesti jäsenjärjestömme Näkövammaiset lapset ry. Stipendejä ja apurahoja jakavat mm. Näkövammaisten liiton rahasto, Suomen Näkövammaissäätiö, Sokeain Ystävät, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Sokeain Lasten Tukisäätiö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Sokeainopetuksen Tuki ry ja Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry (Tukilinja). Lisätietoa ja yhteystiedot löytyvät täältä https://www.nkl.fi/fi/apurahoja.

Näkövammaisten lasten ja aikuisten lisäksi toivotamme tervetulleiksi mukaan toimintaamme kaikki läheiset ja toiminnastamme kiinnostuneet.