Leijonaemot ry

Leijonaemot ry on erityislasten vanhempien vertaistukijärjestö. Toiminta on tarkoitettu kaikille erityislasten vanhemmille, lasten iästä ja diagnoosista riippumatta. Toimintaan ovat tervetulleita mukaan biologiset ja sijaisvanhemmat, adoptiovanhemmat, bonusvanhemmat sekä vanhemmat, joiden erityislapsi on sijoitettuna tai menehtynyt.

TUKI. Leijonamojen vertaistukiryhmiä kokoontuu kuukausittain eri puolilla Suomea. Ryhmät ovat avoimia kaikille erityislasten vanhemmille eikä jäsenyyttä edellytetä. Järjestämme erityislasten vanhemmille myös päivä- ja viikonlopputapahtumia sekä verkkotapahtumia, joista saa voimia vanhemmuuteen, virkistystä ja vertaistukea. https://leijonaemot.fi/tapahtumat/

Leijonapartio tukee vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheitä järjestämällä kriisitilanteessa olevalle perheelle apua. Leijonapartiolta voivat apua pyytää kaikki erityislapsiperheet, etusijalla ovat Leijonaemot ry:n jäsenperheet. Kyse on lyhytaikaisesta tuesta ennen kuin yhteiskunnan palvelut saadaan perheen tueksi. https://leijonaemot.fi/leijonapartio/

Leijonaluuri tarjoaa vertaistukea puhelimitse erityislasten vanhemmille yli lasten diagnoosirajojen. Leijonaluuri voi tarjota tukea vanhemmille, joilla ei lapsen sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollista osallistua vertaistoimintaan tai lähialueella ei ole vertaistukea tarjolla. https://leijonaemot.fi/leijonaluuri/

MITEN MUKAAN TOIMINTAAN. Leijonaemojen toiminnan ytimenä ovat vapaaehtoiset vertaiset. Vapaaehtoisena voit toimia vertaisohjaajana ryhmissä tai tapahtumissa. Voit auttaa erityislapsiperheitä Leijonaluurin ja -partion kautta. Voit kouluttautua kokemustoimijaksi, joka kertoo erityislapsen vanhemmuudesta ammattilaisille ja opiskelijoille eri yhteyksissä. Tai voit tuottaa sisältöä Leijonaemojen blogiin tai some-kanaviin. https://leijonaemot.fi/vapaaehtoistyo/