Vamlas

Vamlas on vammaisten lasten ja nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä säätiö. Lisäämme vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten, nuorten sekä heidän perheidensä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa, erityisesti harrastuksissa, koulussa, oppilaitoksissa ja työelämässä.

Vamlas toimii tukijana ja auttajana, palveluntuottajana, kehittäjänä, tutkijana ja vaikuttajana. Säätiö tarjoaa Lauttasaaressa HOASin kiinteistössä palveluasumista 20 opiskelevalle nuorelle ja tukee heitä opintojen suorittamisessa, arjen hallinnassa ja työelämään siirtymisessä.

Vamlasin Nuorissa vaikuttajissa pääset verkostoitumaan, oppimaan, ottamaan kantaa ja vaikuttamaan sinulle tärkeisiin asioihin yhdessä muiden kokemusvaikuttajien kanssa. Ryhmän ikähaarukka on noin 18–30 vuotta. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja löydät kotisivuiltamme:

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN. Vamlasin Haapaniemenkadulla toimiva kehittämisyksikkö vastaa kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminnasta. Toiminnan painopisteenä ovat vammaisten lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja osallisuuden tukeminen sekä vammaisten nuorten koulutuksen ja työllistymisen tukeminen.

APURAHAT. Vamlas jakaa kaksi kertaa vuodessa apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille. Vamlasin apurahalla tuetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä, taide-, liikunta- tai muita harrastuksia, opiskelua, työnsaantimahdollisuuksia ja näihin liittyviä apuvälineitä. Lisäksi tuetaan vammaisten nuorten kansainvälistymistä.