Työtoiminta ja päivätoiminta

/

Työtoimintaa järjestetään kuntien ylläpitämissä työ- ja toimintakeskuksessa. Työtoiminnan muotoja ovat työkeskuksissa tehtävä työtoiminta sekä työpaikoilla järjestettävä avotyötoiminta. Toimintakeskuksissa järjestetään myös päivätoimintaa, jossa ei tehdä varsinaisia työtehtäviä, vaan se on virikkeitä antavaa toimintaa. Päivätoiminta on tarkoitettu enemmän tukea tarvitseville ja se voi sisältää vuorovaikutustaitojen ja jokapäiväisen elämän taitojen harjoittelua, luovaa toimintaa, ulkoilua ja muuta liikuntaa, opetusta, […]

Lue lisää »

Vapaaehtoistoiminta

/

Useat tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoisuus lisää sekä vapaaehtoistoiminnan kohteen että sen tekijän hyvinvointia. Vapaaehtoisuus on mahdollistava puite niin henkilökohtaiselle kuin yhteisölliselle muutokselle, ja se tähtää aina yleiseen ja yhteiseen hyvään. Vaikka toiminta kohdistuisi yksittäiseen ihmiseen, sen vaikutukset ulottuvat myös yksilön ulkopuolelle. Vapaaehtoisuus on tuottavaa ja palkitsevaa, ja se yhdistää ihmisiä yhteisöissä. Vapaaehtoinen saa osallistumisestaan merkityksellisyyden […]

Lue lisää »
nuori mies liikkumisen apuvälineen kanssa metsäpolulla

Päivätoiminta ja eläkeputki – vai opiskelu ja työelämä?

/

Vamlasin Nuorissa vaikuttajissa toimiva Joonatan Pälkäs kirjoittaa työelämätaidoista ja työelämän esteettömyydestä sekä asenteista. Jos nuori ei pääse kiinni työelämään, hän on vaarassa passivoitua, syrjäytyä ja masentua. Verkostot kutistuvat olemattomiksi, ja päivät menevät yksin kotona. Samalla työelämä menettää osaavia ja motivoituneita työntekijöitä ja yhteiskunta itsenäisiä veronmaksajia.

Lue lisää »

Opintopolun valinta

/

Nuoren pohtiessa koulutusta ja tulevaa ammattia tärkeää on miettiä, mistä itse pitää, nauttii ja mitkä asiat kokee tärkeäksi elämässä. Voisiko mieleinen harrastus työllistää tulevaisuudessa? Nauttiiko ihmisten seurasta vai toimitko mieluummin yksin? Onko taitava tietokoneella tai kiinnostaako some? Työn mielekkyys on merkittävä tekijä siitä suoriutumisessa. ”Oman jutun” löytämiseen kannattaa panostaa, vaikka siihen kuluisikin aikaa. Apua ammatinvalintaan […]

Lue lisää »

Esteettömyys ja saavutettavuus opiskelussa

/

Nuoren tiedot eivät siirry peruskoulusta ammattikouluihin tai lukioon automaattisesti. Ammatilliset erityisoppilaitokset saavat nuoresta tietoa jo haku vaiheessa, mutta yleisiin ammattioppilaitoksiin ja lukioihin haetaan pelkällä todistuksella. Jotta nuori saa tukea heti opintojen alusta lähtien, kannattaa tuen tarpeista olla yhteydessä oppilaitoksen erityisopettajaan tai opinto-ohjaajaan.

Lue lisää »

MINUSTAKO VANHEMPI? – Kahden liikuntavammaisen henkilön mietteitä vanhemmuudesta

/

Tämä kirjoitus on koostettu kahden liikuntavammaisen henkilön ajatuksista, tunteista ja kokemuksista, joita heillä on ollut perheen perustamisesta, omasta mahdollisesta vanhemmuudesta, liikuntarajoitteiden vaikutuksista siihen sekä paineista, joita siihen liittyy. Toivomme, että voimme omilla kokemuksilla tuoda uusia näkökulmia perhehaaveisiin ja luoda uskoa omiin unelmiin.

Lue lisää »