Taiteet ja kädentaidot

/

Taidetta ja kädentaitoja voi harrastaa ryhmässä, kaverin kanssa tai itsenäisesti. Kansalais- ja työväenopistot tarjoavat eri taidelajien ryhmiä ja isoimmissa kaupungeissa voi olla yksityisiä toimijoita. Näyttelyissä ja eri esityksissä esimerkiksi teatterissa käyminen on mukava ja virkistävä harrastus. Erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille voi löytyä oma harrastusryhmä esimerkiksi vammaisjärjestön tai muun toimijan kautta. Jos tällaista ei […]

Lue lisää »

Liikunta ja urheilu

/

Liikunta kuuluu meille kaikille. Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Suomen kunnissa kolmanneksesta löytyy erityisliikunnan ohjaaja, jonka tehtävänä on soveltavan liikunnan organisoiminen ja koordinointi alueella, alan asiantuntijana toimiminen sekä […]

Lue lisää »

Sisupartio

/

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia.  Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja siellä tarvitaan aikuisen tukea. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan. Tutustu Sisupartioon Partio.fi -sivuilla. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Partion sivuille.)

Lue lisää »

Retkeily luonnossa

/

Luonnossa liikkuminen rauhoittaa, siitä saa voimavaroja ja luonto on meitä kaikkia lähellä. Luonnossa liikkuminen ja retkeily ovat tällä hetkellä suuressa suosiossa. Metsähallitus ylläpitää kymmeniä esteettömiä ja helppokulkuisia retkikohteita, jotka soveltuvat myös apuvälineillä liikkuville tai helppoja reittejä hakeville. Sairauksien, vammojen, pienten lasten kanssa liikkumisen ei tarvitse olla este luonnossa liikkumiselle ja ainutlaatuisille elämyksille.

Lue lisää »

Mistä avustaja? Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan

/

Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen myönnettävää henkilökohtaista apua kutsutaan usein vapaa-ajan avuksi. Vammainen henkilö päättää itse, mitä hän haluaa vapaa-ajallaan tehdä, ja hän on oikeutettu saamaan näihin tekemisiin tarvitsemansa henkilökohtaisen avun.

Lue lisää »