Peruskoulun jälkeen

/

Peruskoulun päättyminen on yksi tärkeä vaihe elämässä jokaisella nuorella. Tämä on se hetki, jolloin elämä suuntautuu uudelleen. Vaikka peruskoulu päättyy, niin oppivelvollisuus jatkuu 18 vuoden ikään asti vuonna 2021 voimaan astuneen lakiuudistuksen myötä. Peruskoulun jälkeistä opiskelua ja soveltuvaa alaa kannattaa alkaa pohtimaan riittävän ajoissa, viimeistään 8. -luokalla. Tällöin jää riittävästi aikaa selvittää erilaisia vaihtoehtoja ja tukimuotoja […]

Lue lisää »

Opintopolun valinta

/

Nuoren pohtiessa koulutusta ja tulevaa ammattia tärkeää on miettiä, mistä itse pitää, nauttii ja mitkä asiat kokee tärkeäksi elämässä. Voisiko mieleinen harrastus työllistää tulevaisuudessa? Nauttiiko ihmisten seurasta vai toimitko mieluummin yksin? Onko taitava tietokoneella tai kiinnostaako some? Työn mielekkyys on merkittävä tekijä siitä suoriutumisessa. ”Oman jutun” löytämiseen kannattaa panostaa, vaikka siihen kuluisikin aikaa. Apua ammatinvalintaan […]

Lue lisää »

Esteettömyys ja saavutettavuus opiskelussa

/

Nuoren tiedot eivät siirry peruskoulusta ammattikouluihin tai lukioon automaattisesti. Ammatilliset erityisoppilaitokset saavat nuoresta tietoa jo haku vaiheessa, mutta yleisiin ammattioppilaitoksiin ja lukioihin haetaan pelkällä todistuksella. Jotta nuori saa tukea heti opintojen alusta lähtien, kannattaa tuen tarpeista olla yhteydessä oppilaitoksen erityisopettajaan tai opinto-ohjaajaan.

Lue lisää »